Densolastic EM/EM-G

Densolastic är speciellt avsedd för reparation av brunnar/schakt i gator och vägar som är utsatt för tung och intensiv trafik.
Tack vara Densolastics elastisitet fjädrar konstruktionen och ger därvid mindre buller.

Fördelar med Densolastic EM/EM-G

Materialegenskaper

Produkten är ett elastiskt tvåkomponentsbruk baserad på
polyuretanbas med inblandning av speciellt fyllmedel. Den finns i en
spackelbar version (EM) samt i en trögflytande version (EM-G).
Massan klarar hög belastning och är elastisk under mycket lång tid.
Massan har kontrollerats under 10 års tid i Köln av ett oberoende
institut och trots hård trafik har massan inte påverkas alls och inga
skador har kunnat iakttas kring beteckningen. C:a 150 000 hjul har
kört över beteckningen.
 
Densolastic levereras i färdiga mängder och kan snabbt blandas och appliceras.
Tack vara snabb härdning kan trafik snabbt släppas på efter utfört arbete.

Läs mer om Densolastic......